Luchtdicht bouwen

Luchtdicht bouwen is een concept van Architect Frank Gruwez. Het bureau heeft al verschillende BEN woningen ontworpen volgens de E-peil 30. Frank en zijn team hebben de kennis en ervaring in huis om ieder project tot energiezuinig te maken. Op deze website vindt u meer informatie over de werkwijze, activiteiten, specialisaties en voordelen van Architectenbureau Frank Gruwez.

Voordelen van een Luchtdicht bouwen?

Een huis Luchtdicht bouwen is de toekomst, zeker nu de overheid de EPC-norm de komende jaren blijft aanscherpen. Luchtdicht Bouwen is een belangrijke pijler voor het verkrijgen van duurzame en energiezuinige woningen en speelt een belangrijke rol in het bouwproces. Waarom luchtdicht bouwen? Wel de binnenlucht heeft een hoger waterdampgehalte (absolute vochtigheid) dan buitenlucht – zo niet ontvochtigd. In een koud klimaat wordt de binnenlucht gekoeld tijdens flow-out-out (exfiltratie genoemd). De koudere lucht kan de grote hoeveelheid waterdamp niet vasthouden of de condensatie die zal optreden op een bepaalde plaats in de constructie. Dit kan tot ernstige schade leiden. In warme en vochtige klimaten worden de bezette ruimtes gekoeld, de luchtstroom wordt gedomineerd (infiltratie genoemd) en veroorzaakt hetzelfde vochtprobleem. Het hier beschreven proces is de belangrijkste reden waarom de externe bouwconstructie luchtdicht moet worden gebouwd. Voor passieve huizen is een echt goede luchtdichtheid vereist, de hier besproken luchtstromen zijn verwaarloosbaar, wat een van de grote voordelen van een passief huis is. Zonder vochtproblemen kunnen de componenten eeuwig meegaan.

 

Hoe een gebouw luchtdicht maken

De sleutel tot het luchtdicht maken van een woning of Luchtdicht bouwen is het principe van een continue, strakke bouwschil. Het niveau van luchtdichtheid kan worden bepaald door de creatie van hoge en lage druk in de woning. Luchtdichtheid is een belangrijke vereiste voor elk energiezuinig gebouw, maar het is niet de belangrijkste (zoals soms wordt gesuggereerd in publicaties). De belangrijkste vereiste is goede thermische isolatie. Voorbeeld: Op plaatsen waar de thermische isolatie niet doorloopt of niet aansluit, gaat veel warmte verloren en dringt koude naar binnen. Dat noemt men een koudebrug. Als warme lucht afkoelt, bijvoorbeeld in contact met een koud oppervlak waar isolatie ontbreekt, kan condensatie ontstaan. Condensatie betekent vocht op het oppervlak en kan aanleiding geven tot geurhinder, schimmelvorming…

 • Aandachtspunten luchtdicht bouwen

  Om tot een goede luchtdichtheid te komen, is het belangrijk dat we tijdens de bouw van de woning kieren en luchtlekken maximaal proberen te beperken

 • E-peilpremie voor energiezuinige nieuwbouw

  Bij nieuwbouw geeft uw netbeheerder een globale premie als u een E-peil (energieprestatiepeil) behaalt dat aanzienlijk lager is dan het maximaal E-peil dat u mag behalen

 • EPB-eien

  Voor nieuwbouwwoningen kunnen er bijvoorbeeld EPB-eisen zijn voor isolatie, energieprestatie (uitgedrukt in een E-peil), ventilatie, minimumaandeel hernieuwbare energie, …

 • Luchtdicht bouwen voor een lager E-peil

  Naast de voordelen van een doorgedreven isolatie is ook luchtdichtheid belangrijk. Luchtdicht bouwen kan warmteverliezen beperken, wat voor een lager E-Peil en een lagere energiefactuur zorgt.

   

luchtdicht bouwenDe E-peilpremie voor nieuwbouw is stopgezet. Wie een energiezuinige woning bouwt, krijgt wel nog een korting op de onroerende voorheffing. De vermindering hangt af van het E-peil van je woning. Je krijgt 50 procent korting op de onroerende voorheffing bij een E-peil van maximaal E30 en dit gedurende 5 jaar. Bij een E-peil van max. E20 bedraagt de korting 100%, eveneens gedurende 5 jaar

Het E-peil is een score die aangeeft hoe energiezuinig een gebouw is. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger het gebouw is. Het behalen van het E-peil is een van de EPB-eisen (energieprestatieregelgeving) voor een nieuw gebouw of bij een ingrijpende energetische renovatie. Nieuwbouwwoningen in Vlaanderen met een bouwaanvraag sinds 2006 moeten verplicht een bepaald E-peil halen. Het maximaal E-peil dat van toepassing is op uw bouwproject, wordt bepaald door de datum van de aanvraag van uw stedenbouwkundige vergunning (‘bouwaanvraag‘) of van de melding. Het maximaal E-peil wordt steeds strenger. Nieuwe woningen moeten dus steeds energiezuiniger zijn.

– : beste traphekjes