Wat is Luchtdicht bouwen

Wat is Luchtdicht bouwen of een luchtdichte constructie. Wat betekent dit eigenlijk?  In wezen betekent het een tochtvrije gebouwschil. Om dit te bereiken is een duidelijke luchtdichtingsstrategie nodig. De luchtdichtheid moet continu zijn, ook als deze uit verschillende materialen bestaat. En het moet worden samengevoegd, zelfs als er doorvoeringen zijn.

Soms wordt luchtdichtheid verward met de manier waarop een gebouw wordt geventileerd of met ‘ademende constructie’. Deze paal verhelpt deze verwarring.

En waarom heeft de Pasiefhuis een luchtdichte constructie nodig?

Een luchtdichte constructie is een tochtvrije constructie. Het is een essentieel onderdeel van een passiefhuis Standaard om de gebouwschil te beschermen, een radicale energie-efficiëntie te garanderen en een uitzonderlijk comfort te bieden.

030 Wat is luchtdicht bouwen?

Luchtdichte constructie is een tochtvrije bouwschil.
Luchtdichtheid betekent eenvoudigweg dat er geen onbedoelde kieren in de gebouwschil zijn waardoor lucht in of uit het gebouw kan lekken. Dit betekent dat er geen koude tocht door de gebouwschil naar binnen komt. Het betekent ook dat er geen onbedoelde kieren zijn die lucht uit het gebouw in de materialen van de gebouwschil laten lekken.

Onbedoelde kieren kunnen het gevolg zijn van een slecht ontwerp en een slechte detaillering, waardoor kruisingen niet goed en volledig kunnen worden afgedicht. Het kan ook het gevolg zijn van slecht werk op de bouwplaats of van fouten tijdens de bouw.

Om een luchtdichte constructie te bereiken moet er een geïdentificeerde luchtbarrière (of luchtdichtingslijn) zijn die doorlopend en met elkaar verbonden is om een volledige lus te vormen. Het is misschien niet op alle locaties hetzelfde materiaal, maar het moet wel ononderbroken en aaneengesloten zijn. De luchtdichtingslijn moet op elk plan, elke doorsnede of detailtekening van het gebouw als een doorlopende verbindingslijn kunnen worden getekend. (Zie ook: Wat is de passiefhuis -gebouwenveloppe?)

Doorvoeren door de luchtbarrière is mogelijk. Doorvoeringen moeten echter wel gepland en voldoende gedetailleerd zijn om ervoor te zorgen dat de doorvoeringen geen oorzaak zijn van onbedoelde luchtlekkage. Ongeplande doorvoeringen kunnen op de bouwplaats moeilijk op te lossen zijn. Tijdens de ontwerpfase moet alles in het werk worden gesteld om een luchtdichte oplossing voor alle doorvoeringen te identificeren, te lokaliseren en te detailleren.

Een luchtdichte constructie kan worden gevormd uit veel verschillende materialen en componenten. Deze materialen en componenten moeten op tekeningen duidelijk worden geïdentificeerd als zijnde de luchtdichte lijn. Enkele typische materialen die gebruikt worden voor luchtdichte constructies zijn; nat pleisterwerk op metselwerk, gewapend beton, Oriented Strand Board (OSB) van een geschikte dikte, en specifiek ontworpen luchtdichte membranen. Naast de materialen waaruit het bouwweefsel bestaat, moeten ook ramen, deuren, gordijngevelsystemen en daklichten luchtdicht zijn.

In de meeste gevallen is het isolatiemateriaal niet luchtdicht en vormt het niet de luchtbarrière.

Om tot een luchtdichte constructie te komen moet er een duidelijke strategie zijn. Het moet de locatie van de luchtbarrière bepalen, welke materialen en componenten er in verwerkt zijn en hoe knooppunten en doorvoeringen worden opgelost.

Is een luchtdichte constructie een probleem voor de ventilatie?

Nee. Elk gebouw, luchtdicht of niet, heeft een goed ontworpen, geïnstalleerd en functionerend ventilatiesysteem nodig. Er moet het hele jaar door voldoende frisse, schone lucht bij een comfortabele temperatuur beschikbaar zijn voor de mensen in het gebouw. Infiltratielucht – waar deze door kieren in de gebouwschil naar binnen is gelekt – kan en wil dit niet leveren.

Ventilatielucht moet het gebouw binnenkomen op de plaats waar het is ontworpen om dit te doen – of dit nu is door het openen van ramen of ventilatieopeningen, of door een mechanisch ventilatiesysteem. Met een luchtdichte constructie is dit mogelijk omdat de luchtbeweging in en uit het gebouw wordt gecontroleerd. Bij een niet-luchtdichte gebouwschil is de ventilatie minder betrouwbaar, omdat het niet mogelijk is om de luchtbeweging in en uit het gebouw te regelen.

U kunt hier andere berichten lezen die ik heb geschreven over ventilatie.

Is luchtdichte constructie een probleem voor ‘ademende constructie?

Nee. ‘Breathing Construction’ of ‘Breathing Wall’ is de gangbare naam voor een dampdoorlatende constructie. Het is heel goed mogelijk om een gebouwschil te hebben die zowel waterdampdoorlatend (laat de beweging van waterdamp door de constructie toe) als luchtdicht (tochtvrij) is. Er zijn vele voorbeelden van Passivhaus Standaard gebouwen met een gebouwschil die zowel ‘ademend’ als luchtdicht is.

Kijk voor meer details naar dit onderwerp: Is een passiefhuis -gebouw een “Hermetisch afgesloten” doos?

De luchtdichte constructie zorgt ervoor dat de ventilatielucht in het gebouw komt waar het bedoeld is. En ja, luchtdichte constructie kan ook ‘ademend’ zijn.

Waarom is een luchtdichte constructie nodig?

1. Luchtdichte constructie is nodig om de gebouwschil te beschermen.

Een luchtdichte constructie voorkomt dat het vocht en de luchtvochtigheid in het gebouw door onbedoelde luchtlekken in de gebouwschil worden meegevoerd. Het vocht en de luchtvochtigheid wordt voornamelijk gecreëerd door dagelijkse activiteiten zoals verwarmen, koken, baden, wassen, ademen, enz. Het risico is groot dat vocht in de gebouwschil in contact komt met een kouder oppervlak en condenseert. Condensatie binnen de gebouwschil (‘Interstitiële condensatie’) verhoogt het risico op schade aan de gebouwschil. Een opening van slechts 1 mm breed laat voldoende onbedoelde luchtstroom toe om 360g water per dag in de gebouwschil te brengen.

2. 2. Luchtdichte constructie is nodig voor de energie-efficiëntie.

Een luchtdichte constructie voorkomt dat warmte-energie door onbedoelde kieren in de gebouwschil naar buiten komt. De belangrijkste reden waarom Passivhaus-gebouwen zo weinig verwarming nodig hebben, is de krachtige gebouwschil die de warmtebeweging in en uit het gebouw vermindert. Isolatie speelt een belangrijke rol bij het voorkomen van ongewenst warmteverlies, net als luchtdichtheid. De luchtbarrière behoudt de prestaties van de isolatie, die anders door tocht worden gereduceerd. De luchtbarrière houdt ook de warme lucht in het gebouw en voorkomt dat deze door kieren in de gebouwschil verloren gaat. Er is meer over dit specifieke aspect op de paal: Wat is de Passivhaus-bouwschil?

3. Voor het comfort is een luchtdichte constructie nodig.

Een luchtdichte constructie is een tochtvrije gebouwschil. Dit betekent dat de gebouwschil voorkomt dat koude tocht het gebouw binnenkomt en ongemak veroorzaakt. Dit lijkt misschien triviaal, omdat we allemaal wel eens gewend zijn aan koude tocht. Koude tocht is echter een belangrijke bron van ongemak. Om het ongemakkelijke effect van koude tocht tegen te gaan, zetten we de temperatuur een paar graden hoger. Hierdoor wordt er meer energie verbruikt!

4. Voor een efficiënte warmteterugwinningsventilatie is een luchtdichte constructie nodig.

Zoals gezegd moet de ventilatielucht het gebouw binnenkomen en verlaten op de plaats waar het is ontworpen om dit te doen. Met een luchtdichte constructie wordt de luchtbeweging in en uit het gebouw gecontroleerd en dit kan worden bereikt. Zonder luchtdichte constructie lekt de warmte-energie in warme binnenlucht door de gebouwschil naar buiten en kan deze niet worden teruggewonnen. Het ventilatiesysteem met warmteterugwinning kan in deze situatie niet erg efficiënt zijn.

Een luchtdichte constructie beschermt het weefsel van het gebouw, zorgt voor energie-efficiëntie, biedt tochtvrij comfort en is nodig voor een efficiënte warmteterugwinningsventilatie. Een luchtdichte constructie is een tochtvrije constructie.

Er is een goede, duidelijke strategie in de ontwerpfase nodig om een luchtdichte constructie met succes te kunnen realiseren. De luchtbarrière moet continu en in elkaar geschoven zijn. Er is echter geen enkel materiaal dat gebruikt moet worden voor een luchtbarrière. De juiste materialen zijn die welke integreren met het type constructiesysteem dat wordt gebruikt. De doorboringen moeten zorgvuldig en vroegtijdig worden doordacht, zodat luchtdichte details kunnen worden opgelost.

Luchtdichte constructie hoeft niet verwarrend te zijn om het te begrijpen. Het gaat echt om het voorkomen van ongewenste tocht door de gebouwschil. Het is nog steeds prima om ramen en deuren te openen! En het is ook prima om met ‘ademende’ materialen de luchtbarrière te vormen – ‘ademende constructie’ kan en moet ook nog eens tochtvrij zijn.

Luchtdicht bouwen is niet alleen een kwestie van energiezuinigheid, zoals soms wordt benadrukt. Het is essentieel voor de bescherming van de gebouwschil tegen vochtschade. Het is ook belangrijk voor het binnencomfort en voor de efficiëntie van het ventilatiesysteem met warmteterugwinning.

Al deze aspecten maken een luchtdichte constructie onontbeerlijk voor elk hoogwaardig gebouw en onmisbaar voor de Passivhaus-standaard.

Enkele extra middelen:

Luister naar aflevering 105 “Wat is een Blower Door?” van de Home Style Green podcast om te begrijpen hoe de luchtdichte constructie van een gebouw wordt getest.
Bekijk deze gratis 30 minuten durende documentaire: “The Future of Housing – And How Airtightness Can Help” van House Planning Help (disclaimer: Ik had een kleine rol in de productie) voor een niet-technisch en visueel begrip van luchtdichte constructie.